U bent hier: Sezer Home
Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
Home
Welkom op de site van Sezer

Sezer ontwikkelt, onderzoekt, adviseert en voert projecten uit op het terrein van diversiteit.

Sezer stelt mensen in staat hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We dagen mensen uit tot persoonlijke groei en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid om volop deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Diversiteit zien we als culturele bron van rijkdom. Door deze bron te benutten, maken we de samenleving sterker.

Sezer zet diversiteit in als kracht die de samenleving sterker, dynamischer en boeiender maakt. Sezer is maatschappelijk betrokken en speelt continue in op veranderende omstandigheden in de samenleving. Wij kennen en begrijpen onze doelgroepen en weten hun wensen en behoeftes naar concrete producten/projecten te vertalen.

Onze producten worden ingezet om mensen te verbinden, te activeren en te laten participeren. Onze producten hebben zowel impact op het persoonlijk leven van mensen als op de gehele de samenleving. Geen enkel vraagstuk is ons onbekend of te complex. Wij bieden voor vrijwel alle sociaal-maatschappelijke problemen in onze samenleving een duurzame oplossing; een project op maat.

Onze maatwerkproducten lenen zich goed voor een integrale aanpak. Ze kunnen worden ingezet op zowel individueel, groeps-, wijk-, als stadsniveau. Het streven van Sezer is een betere samenleving waarin iedereen naar eigen mogelijkheden mee kan doen.

Diversiteit: het vermogen om op een onafhankelijke wijze te denken/werken.

Inclusie: daadwerkelijk evenredig en evenwaardig betrokkenheid creëren.