MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND `type` = '' ORDER BY `sort` ASC, `menu_link` ASC' at line 1
SELECT * FROM sezerconsult_languages WHERE `languageid`='1' AND `active` = 1
SELECT * FROM sezerconsult_pages WHERE `pageid`='41' AND `languageid` = '1'
SELECT pageid FROM sezerconsult_pages WHERE `content` LIKE '%@@@CONTACT@@@%' LIMIT 1
SELECT pageid FROM sezerconsult_pages WHERE `content` LIKE '%@@@LOGIN@@@%' LIMIT 1
SELECT pageid FROM sezerconsult_pages WHERE `content` LIKE '%@@@REGISTER@@@%' LIMIT 1
SELECT * FROM sezerconsult_seo WHERE `sid`= 1
SELECT parentid FROM sezerconsult_pages WHERE `languageid` = '1' AND `showinmenu` = 1 AND `active` = 1 AND parentid>0
SELECT pageid, parentid, seo_link, menu_link FROM sezerconsult_pages WHERE `languageid` = '1' AND `showinmenu` = 1 AND `active` = 1 AND `parentid` > 0 AND `type` = 'd' ORDER BY `sort` ASC, `menu_link` ASC
SELECT pageid, parentid FROM sezerconsult_pages WHERE `languageid` = '1' AND `showinmenu` = 1 AND `active` = 1 AND `pageid` = 70 AND `type` = '' ORDER BY `sort` ASC, `menu_link` ASC
SELECT pageid, parentid, seo_link, menu_link FROM sezerconsult_pages WHERE `languageid` = '1' AND `showinmenu` = 1 AND `active` = 1 AND `parentid` = AND `type` = '' ORDER BY `sort` ASC, `menu_link` ASC
Sezer - ISNL: Mijn ouders migreerden
Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl
ISNL: Mijn ouders migreerden
Conferentie Inclusive Society Next Level (ISNL) met als thema ‘succesfactoren in het onderwijs’.

In april 2012 verscheen het boek ‘Mijn ouders migreerden om erop vooruit te gaan. Een onderzoek naar succesbevorderende factoren in de onderwijscarrière van Marokkaanse, Hindoestaanse en autochtone academici uit lagere sociaaleconomische milieus’ (Nanhoe, 2012). In dit onderzoek gaan 55 academici in op de factoren in hun leven, opvoeding en onderwijsloopbaan die succesbevorderend of juist belemmerend zijn geweest in hun opwaartse onderwijsloopbaan. Het onderzoek levert belangrijke informatie op over het vereiste beleid, zowel van de overheid als van andere organisaties, om onderwijsachterstanden van kansarme kinderen en jongeren in de Nederlandse samenleving aan te pakken.

In het boek staan de concepten economisch, cultureel en sociaal kapitaal centraal, drie essentiële hulpbronnen voor onderwijssucces. De auteur beschrijft naar aanleiding van haar studie hoe leerlingen met een aanvankelijk tekort aan economisch, cultureel en sociaal kapitaal, uiteindelijk toch zijn gekomen tot een academische onderwijskwalificatie. Het onderzoek benoemt zowel in het (etnische) herkomstmilieu als in de schoolcontext hulpbronnen die hebben bijgedragen aan onderwijssucces.

De bevindingen uit dit onderzoek onderstrepen de visie van Sezer waarin respect voor individualiteit en diversiteit centraal staan. Kinderen in de grote steden groeien vaak op in contexten van verschillende mengculturen. Dat wil zeggen dat zowel in het herkomstmilieu als in de schoolcontext van kinderen gewoonten en gebruiken uit verschillende etnische culturen geïntegreerd zijn tot een mengcultuur. Het herkomstmilieu van kansarme kinderen kan zowel succesbevorderende als -belemmerende factoren bevatten voor de onderwijsloopbaan en het arbeidsleven van kinderen en jongeren.

Uit diverse studies blijkt dat zowel cultureel kapitaal als sociaal kapitaal belangrijke voorwaarden zijn voor onderwijssucces. Een in het oog springende conclusie in het onderzoek van Nanhoe (2012) is dat cultureel kapitaal vereist is om het juiste sociaal kapitaal te verwerven. Dat wil zeggen dat bekendheid met de sociale codes en betekenisschema’s van de middenklasse, alsmede het hanteren ervan in de dagelijkse gang van zaken bijdragen aan het opbouwen van netwerken die ten gunste komen van de opwaartse onderwijsmobiliteit. Zo blijkt aansluiting bij medeleerlingen vooral in het voortgezet onderwijs van belang voor uitvalpreventie. Deze aansluiting is juist op hogere onderwijssoorten zoals havo, vwo en universiteiten niet vanzelfsprekend, vooral niet voor kinderen die basisschoolonderwijs hebben genoten op concentratiescholen. Het zijn juist deze leerlingen die binnen het hoger onderwijs de eindstreep vaak niet halen.

Beheersing van cultureel kapitaal is dus een vereiste voor de aansluiting bij medeleerlingen binnen het hoger onderwijs en op de langere termijn ook op de arbeidsmarkt. Nanhoe concludeert dat cultureel kapitaal zowel bewust als onbewust eigen wordt gemaakt door kinderen. Zij leren van elkaar en nemen van elkaar zowel bewust als onbewust gedragingen en handelingen over. Nanhoe concludeert tevens dat cultureel kapitaal doceerbaar is. Te denken valt onder andere aan sociale odes, etiquette, taalhantering, omgangsvormen en communicatievaardigheden, maar ook aan bekendheid met klassieke muziek, kunst, literatuur en theater.

Terug