Sezer voor Diversiteit
Korte Hoogstraat 15c
3011 GJ Rotterdam
T: 010 477 27 27
E: info@sezer.nl


Paul Scharff
Rector Erasmiaans Gymnasium Rotterdam

Het gymnasiumonderwijs in Nederland alleen voor de blanke happy few? De gymnasia in de grote steden zijn nog steeds veelal blanke bolwerken met kinderen van hoogopgeleide ouders. Waarom lukt het niet ook op deze scholen een afspiegeling te creëren van de omringende maatschappij? Willen de scholen het wel echt? Zijn er blokkades? En hoe wenselijk is het eigenlijk? In Rotterdam lijkt het beter te gaan dan op andere plaatsen in Nederland. Is er een recept? In ieder geval doen een aantal gymnasia een poging, bij voorbeeld door hun "Talentenklassen": leerlingen van groep-8 van zwarte basisscholen het gymnasium binnenhalen en proberen de kloof in hun belevingswereld te overbruggen. Een kansrijk initiatief?

Terug